Accés menors

Mítics Festival està obert a persones de totes les edats, però els menors 16 anys han d’estar acompanyats per Pare / Mare / Tutor i amb el document d’autorització i responsabilitat complimentat degudament.

Pare / Mare / Tutor han de presentar fotocopia de DNI a l’entrada del Festival

Descarrega l’autorització